BG
BG EN
# Меню
Ресторант & Бар

Flos Vero Marseille soap – Универсален перилен препарат с аромат на Марсилски сапун 3л 60 пр

  • Марка: Flos
  • Кат. номер: 2811
  • VERO – течен перилен препарат с марсилски сапун

Състав: По-малко от 5%  нейоногенни, амфотерични ПАВ, сапун,

ензими, консервант,  methylchloroisothiazolinone-benzisothiazolinone, аромат, hexyl cinnamal, geraniol, citronellol  . От 5 % до 15 % анионни ПАВ.

Начин на употреба: Без предпране. За 4-5kg дрехи - ½ капачка (50ml), за много замърсени -1капачка (100 ml). За твърда вода  +25 ml.

Рискови фрази: ОПАСНО. Причинява сериозно увреждане на очите. Съвети за безопасност: Дръж далеч от обсега на деца. Измий ръцете старателно след употреба. Използвай предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице. ПРИ ПОПАДАНЕ В  ОЧИТЕ: Промивай внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свали контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавай да промиваш. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обади в ТОКСИКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР или на лекар, ако се почувстваш зле. Депонирай съдържанието/съда съгласно областни, държавни, международни директиви.

     Държава на произход: Гърция

               Срок на съхранение:  2 години от датата на производство.

     Вносител: Евротур ЕООД гр. Разлог

12,00 лв.
добави в количката
Моля, изберете:
Flos Vero Marseille soap – Универсален перилен препарат с аромат на Марсилски сапун 3л 60 пр
Подобни продукти